AUTOŠKOLA HŘEBÍČEK spol. s r.o.Husova 191, 790 01 Jeseník, tel.: 584 411 951, mobil: 602 194 806, e-mail: autoskola@jesenicko.com, web: autoskola.jesenicko.com
AUTOŠKOLA HŘEBÍČEK spol. s r.o. - Jeseník

 

!!! Co možná nevíte ?…!!!

 

ŘIDIČI K LÉKAŘI POVINNĚ AŽ V 65 LETECH

+

PO ZÁKAZU ČINNOSTI K DOPRAVNÍMU PSYCHOLOGOVI

Jde již o 34. novelu zákona o provozu na pozemních komunikacích od roku 2000

Zákon č. 101/2013 Sb., který zavádí tyto změny:

1. Věkový limit pro první povinnou prohlídku řidičů " amatérů " se zvyšuje z dosavadních 60 na 65 let věku.

- držitel řidičského oprávnění je povinen se podrobit 1 pravidelné lékařské prohlídce nejdříve 6 měsíců před dovršením 65 a 68 let věku, nebo v den dovršení  65 a 68 let věku pak každé 2 roky.

2. Zavádí povinné dopravně psychologické vyšetření pro některé řidiče, kteří po vykonání zákazu činnosti žádají o vrácení řidičského oprávnění.

- dosud platilo jen pro vybodované řidiče

a) všichni žadatelé o vrácení ŘP, jimž byl uložen zákaz v řízení jako trest za trestný čin

b) všichni žadatelé o vrácení ŘP, jimž byl uložen zákaz řízení na dobu delší než 6 měsíců jako sankce za přestupek

c) všichni žadatelé o vrácení ŘP, kteří se v souvislosti s podmíněným odložením podání návrhu na potrestání nebo podmíněným zastavením trestního stíhání pro trestný čin zavázali, že se v průběhu zkušební doby zdrží řízení motorových vozidel.

- tito řidiči předkládají s žádostí o vrácení ŘP nově posudek o zdravotní způsobilosti (lékařská prohlídka + dopravně psychologické vyšetření)

3. Řidiči v pracovněprávním vztahu, kteří povinně podstupují dopravně psychologická vyšetření z profesních důvodů, již náklady na toto vyšetření nebudou hradit sami, nybrž je ponese jejich zaměstnavatel

 - u osob ( řidičů profesionálů) v pracovněprávním vztahu -  náklady na dopravně psychologické vyšetření nyní hradí zaměstnavatel

Od 19.01.2013

Zákon č.361/2000Sb. po novele zákonem č. 297/2011Sb.

 §80a. Skupiny vozidel

AM - Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km/h

1. Dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4kW
2. Tříkolová se zdvihovým objemem zážehového nepřevyšujícím 50cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4kW
3. Čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4kW

A1 – Zde jsou zařazeny
1. Lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem nepřevyšujícím 125cm3
2. Tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15kW

A2 – Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.

A – Zde jsou zařazeny
1. Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj
2. Tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15kW

B1 – Čtyřkolová motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v kategorii AM, jejichž výkon nepřevyšuje 15kW a hmotnost v nenaloženém stavu nepřevyšuje 400kg nebo 550kg u vozidel určených k přepravě zboží

B – zde je změna v případě rozšířeného rozsahu na soupravu přívěsu do 750kg a vozidla do 3500kg, kdy hmotnost soupravy přesáhne 3500kg, ale nepřesáhne 4250kg.

B+E – Vozidla kategorie B a přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3500kg

C1+E – Jízdní soupravy, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 12.000 kg. Dále pak vozidla zařazená do kategorie B a přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti vyšší než 3500kg

T – Traktory a pracovní stroje samojízdné, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo. Pozor!!!  Ten kdo získá řidičské oprávnění C a C+E po 19.1.2013 nemůže řídit vozidla zařazená do T.

§81 rovnocennost řidičských oprávnění

B1 - opravňuje také k řízení tříkolových vozidel zařazených do A1

B – opravňuje také k řízení vozidel zařazených do A1 s automatickou převodovkou a vozidel zařazených do B1

B - řidiče, který dosáhl věku 21 let, opravňuje také k řízení tříkolových vozidel zařazených do A

A – opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400kg.

A1 – opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125cm3.

S výjimkou skupiny T opravňují všechna řidičská oprávnění k řízení vozidel zařazených do AM.

§83 věk

Řidičské oprávnění lze udělit jen osobě, která dosáhla věku
a)  15 let, jedná-li se o skupinu AM,
b)  16 let, jedná-li se o skupinu A1,
c)  17 let, jedná-li se o skupinu B1 a T,
d)  18 let, jedná-li se o skupinu A2, B, B+E,C1 a C1+E,
e)  21 let, jedná-li se o skupinu C, C+E, D1, D1+E,
 f)  24 let, jedná-li se o skupinu A, D a D+E.

Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla
a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies